שלושת החושים הנסתרים – פרק ב'

שלושת החושים הנסתרים – פרק ב' שלושת החושים הנסתרים – פרק ב' המערכת הפרופריוצפטיבית הגענו לפרק השני בטריו המאמרים בבלוג, שעוסקים בשלושת החושים הנסתרים. שלוש המערכות שמתווכות עבורנו את העולם שבחוץ ולכן משפיעות מאוד על חווית החיים של כולנו, ובעיקר של ילדים עם קשיים בוויסות החושי. במאמר הראשון בסדרה, עסקנו במערכת הווסטיבולרית(* לקשר בלינק למאמר […]